Ο σχεδιασμός γίνεται από ανθρώπους, αφορά τους ανθρώπους + υπάρχει για να κάνει τη ζωή τους πιο όμορφη + λειτουργική.